travel news

บ้านเขาแก้ว อาจารย์ทรงชัย

ความรักในบ้านไทยและการเห็นถึงคุณค่าในสถาปัตยกรรมไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “บ้านเขาแก้ว” บ้านพื้นถิ่นของ อาจารย์ทรงชัย ที่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรือนไม้เก่าแก่ โดยได้ตระเวนหาบ้านไทยโบราณมาสะสมนานกว่า 30 ปี... Read More »

สิริจิตอุทยาน

ด้วยบรรยากาศอันแสนร่มรื่นภายในสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิงที่มีเนื้อที่ 170 ไร่แห่งนี้ ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่อันรื่นรมย์ของชาวกำแพงเพชร และเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยเก็บเกี่ยวความสุขร่วมกันได้... Read More »