cma

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกคณิตศาสตร์ให้ลูกได้ด้วยตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกคณิตศาสตร์ให้ลูกได้ด้วยตัวเอง ในปัจจุบันทักษะทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นมากสำหรับอาชีพหลายอาชีพ พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงอยากให้ลูกมีพื้นฐาน คณิตศาสตร์ที่ดี... Read More »

ประเภทของคณิตศาสตร์มีแบบไหนบ้าง

ประเภทของคณิตศาสตร์มีแบบไหนบ้าง ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจรูปแบบหรือการแบ่งประเภทของคณิตศาสตร์กันก่อนว่ามีแบบไหนบ้าง คณิตศาสตร์อาจสามารถแบ่งแยกได้เป็นสาขาหรือประเภทต่าง ๆ ถ้าแบ่งเป็นประเภทอาจแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้คือ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์, คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตร์จำกัด... Read More »