จัดประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2561 เรื่องการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ประจำปี 2561 และการดำเนินงานตำบลต้นแบบ “ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน”

โดยสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีดังนี้ คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป้าประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ส่วนพันธกิจในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การจัดบริการและสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การทำงานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกัน การเป็นคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และประการสุดท้าย การส่งเสริมหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในการร่วมดูแลและจัดสวัสดิการสำหรับคนไร้ที่พึ่งส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างของรัฐและภาคีเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ และยุทธศาสตร์สุดท้าย ได้แก่ การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Similar Posts
การทำงานของสเต็มเซลล์ทำให้เนื้องอกหดตัว
รูปแบบก้าวร้าวของโรคมะเร็งสมองที่แทรกซึมรอบ ๆ เนื้อเยื่อสมองทำให้ยากมากที่จะรักษาด้วยการผ่าตัด แม้ว่าเคมีบำบัดและการฉายรังสีจะทำลายเซลล์ของผู้ป่วยได้สำเร็จ แต่ก็อาจไม่ส่งผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งประชากรของเซลล์เนื้องอกขนาดเล็กนี้มีความสามารถในการเติบโตและทวีคูณไปเรื่อย ๆ...
การรักษาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยและความพิการ
ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งใหม่ในเด็กและวัยรุ่นค่อนข้างต่ำที่ประมาณ 416,500 ทั่วโลกในปี 2017 การรักษาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยและความพิการและโรคมะเร็งที่ร้ายแรงจะทำให้ชีวิตสุขภาพประมาณ 11.5 ล้านปี หายไปทั่วโลกทุกปีตามภาระแรกของโรคการศึกษาเพื่อประเมินวัยเด็กและวัยรุ่นภาระโรคมะเร็งใน 195...
เซลล์ต้นกำเนิดถูกควบคุมโดยเครือข่ายของโปรตีน
เซลล์ต้นกำเนิดถูกควบคุมโดยเครือข่ายของโปรตีนที่รักษาความสามารถในการกลายเป็นเซลล์ประเภทใด ๆ โปรตีนเหล่านี้รู้จักกันในนามของปัจจัยการถอดรหัสผลิตจากยีนใน DNA ของสิ่งมีชีวิตควบคุมกระบวนการที่เซลล์ตัดสินใจว่าจะเริ่มพัฒนาหรือไม่ การค้นพบใหม่เน้นบทบาทของ KLF4...