จัดประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2561 เรื่องการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ประจำปี 2561 และการดำเนินงานตำบลต้นแบบ “ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน”

โดยสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีดังนี้ คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป้าประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ส่วนพันธกิจในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การจัดบริการและสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การทำงานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกัน การเป็นคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และประการสุดท้าย การส่งเสริมหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในการร่วมดูแลและจัดสวัสดิการสำหรับคนไร้ที่พึ่งส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างของรัฐและภาคีเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ และยุทธศาสตร์สุดท้าย ได้แก่ การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Similar Posts
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลพยายามลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพ แต่มีความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยจำนวนมากยังคงมุ่งหน้ากลับบ้านพร้อมใบสั่งยาสำหรับยาชนิดเดียวกันเพิ่มความเสี่ยงของทุกสิ่ง...
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากโรคหัวใจ
สเตตินเป็นยาที่มีประโยชน์และราคาไม่แพง ขณะนี้มีช่องว่างหลักฐานและเราต้องการที่จะดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพวกเขาในผู้สูงอายุการวิเคราะห์ของเราบ่งชี้ว่าเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญลดลงประมาณหนึ่งในห้า คอเลสเตอรอล LDL ลดลงโดยการรักษาด้วยสเตติน...
ประโยชน์ของการรับประทานปลาทูน่า
การค้นพบก่อนหน้านี้จากภูมิภาคมหาสมุทรอื่น ๆ ว่าขนาดของร่างกายเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาการปนเปื้อนภายในสปีชีส์โดยปลาที่ใหญ่กว่าจะสะสมเมธิลเมอร์คิวรีเข้มข้นในเนื้อเยื่อของพวกมัน พวกเขาพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและความลึกของชั้นมหาสมุทรซึ่งอาหารปลาทูน่าก็มีผลต่อความเข้มข้นนี้เช่นกัน...