จัดประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2561 เรื่องการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ประจำปี 2561 และการดำเนินงานตำบลต้นแบบ “ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน”

โดยสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีดังนี้ คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป้าประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ส่วนพันธกิจในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การจัดบริการและสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การทำงานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกัน การเป็นคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และประการสุดท้าย การส่งเสริมหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในการร่วมดูแลและจัดสวัสดิการสำหรับคนไร้ที่พึ่งส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างของรัฐและภาคีเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ และยุทธศาสตร์สุดท้าย ได้แก่ การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Similar Posts
ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เซลล์จากผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการแสดงออกของฮิสโตนอะเซทิลทรานสเฟอเรส ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความสมบูรณ์ของจีโนมในเนื้องอกหลายชนิดรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหาร...
การซ่อมแซมโปรตีนที่เสียหาย
การเคลื่อนไหวของโมเลกุลขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้สีย้อม สร้างขึ้นจากเทคนิคการถ่ายภาพเชิงปริมาณที่สร้างขึ้นแพลตฟอร์มใช้การรบกวนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแสงสะท้อนกลับเพื่อตรวจสอบทั้งโครงสร้างโมเลกุลของเซลล์พร้อมกับการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก...
การเจริญเติบโตของเนื้องอก
จริงๆแล้วมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันมากมายเกี่ยวกับหัวข้อที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายที่ร้ายแรง การศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมบ่งชี้ว่าการเอาเนื้องอกหลักออกอย่างสมบูรณ์ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต...