“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” มีประโยชน์อย่างไร?

องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรก จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในแต่ละปีได้ถึง 820,000 คน

องค์การอนามัยโลกจัดทำนโยบายที่มี 10 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ทางองค์การอนามัยโลก ร่วมกับกองทุนเด็กแห่งสหประชาติ (UNICEF) ยังเปิดโครงการ The Baby-Friendly Initiative เมื่อปี ค.ศ. 1991 มุ่งส่งเสริมให้บรรดาคุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และยังมุ่งหวังที่จะขยายโครงการนี้เพื่อผลักดันให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในการดูแลทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลทุกๆ แห่งด้วย

Laurence Grummer-Strawn เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาติ กล่าวว่า นโยบาย 10 ขั้นตอนของ WHO นั้น จะช่วยแนะแนวทางในการเลี้ยงดูทารกแก่สถานพยาบาลทุกแห่ง และว่าปัจจุบันทั่วโลกมีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียวเพียง 40% เท่านั้น เนื่องจากมีมารดาจำนวนมากที่ไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียว

เขาเชื่อว่า การที่ไม่ได้ดื่มน้ำนมแม่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กทารกเสียชีวิต และว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พอๆ กับอัตราการเสียชีวิตในเด็ก เนื่องจากไม่ได้รับโภชนาการอย่างพอเพียง โดยเฉพาะทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย ดังนั้นควรให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา เพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้

เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขชี้ว่า น้ำนมแม่มีคุณประโยชน์มากมาย เช่นป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด, ลดอัตราการเสียชีวิต, พัฒนาระดับสติปัญญา (IQ), เตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียน, ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น

Similar Posts
การพัฒนาตลาดอนุพันธ์และตลาดการเงินในพม่า
ข้อมูลของ Min Htike Aung ตลาดแห่งนี้จะสร้างงานใหม่ให้กับชาวพม่าจำนวนมากโดยมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ ในความพยายามที่จะพัฒนาตลาดอนุพันธ์และตลาดการเงินในพม่า บริษัท เริ่มเจรจากับ CDX และ First Gold เมื่อหกเดือนก่อนและจะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคู่ค้าในวันนี้การตั้งกฎ...
รัฐบาลกลางก่อสร้างรูปปั้นแห่งความสามัคคี
รัฐบาลกลางที่ได้รับการจัดทำ 300 ล้านรูปีสำหรับการก่อสร้างรูปปั้นที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดในโลกรูปปั้นแห่งความโศกเศร้าที่ Kevadiya ในเขต Narmada ของรัฐคุชราตข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง P Radhakrishnan ในการตอบคำถามที่ถามโดยหัวหน้าข้าราชการอาวุโส Mallikarjun Kharge เป็นจำนวนเงินรวมของ R s 300...
การสงบศึกของประชาคมระหว่างประเทศ
การสงบศึกของประชาคมระหว่างประเทศอาจนำมาซึ่งการบรรเทาทุกข์ให้กับเด็กและผู้คนที่เหนื่อยล้าจากสงครามและความอดอยากในที่สุด นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าเขาหวังว่าประชาคมระหว่างประเทศจะทำงานอย่างเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาการเมืองในซีเรีย ประเทศที่กำลังใกล้เข้าสู่สงครามกลางเมืองในปีที่แปด...